wtorek, 11 września 2012

ADIUTARE zaprasza na szkolenie!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII „ADIUTARE”
Serdecznie zaprasza pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. :

Pomagać – to nie takie proste”
Standardy postępowania z osobami chorującymi psychicznie

Szkolenie to jest częścią projektu „Wiemy – możemy więcej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest wypracowanie jednolitych standardów pomocy osobom chorującym psychicznie a tym samym wzrost jakości usług świadczonych na jej rzecz. Specyfika choroby psychicznej sprawia, że pomoc ludziom dotkniętym kryzysem psychicznym nie jest prosta, wymaga wiele cierpliwości, zrozumienia i serca. Właściwa postawa wobec człowieka cierpiącego psychicznie połączona z wiedzą na temat choroby z pewnością przyczynią się do skutecznej pomocy tej grupie beneficjentów. Problematyka  szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia: specyfika choroby psychicznej, najważniejsze zasady rehabilitacji tej grupy niepełnosprawnych, rola rodziny w rehabilitacji osób chorujących psychicznie, regulacje prawne dotyczących postępowania z osobami chorującymi psychicznie, dostępne formy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu, rola instytucji pomocowych i ich wzajemna współpraca.


            Szkolenie zorganizowane zostanie w 4 miejscowościach na terenie powiatu wadowickiego w następujących terminach:
14.09.2012 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
19.09.2012 – Ośrodek Wspierania Rodzin w Andrychowie
21.09.2012 – Centrum Kultury i Promocji przy UG w Brzeźnicy
28.09.2012 – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzielamy pod numerem telefonu:
(33) 873-23-63.
lub mailowo na adres: wiceprezes@adiutare.eu


Zadanie współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych