wtorek, 21 stycznia 2014

Nasze Święto

W piątek 17 stycznia 2014 r. odbyła się uroczystość nadania Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Wadowicach i Filii w Andrychowie imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.      
Obchody rozpoczęły się od mszy św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. W nabożeństwie brali udział uczestnicy ośrodka, ich rodziny,  pracownicy oraz zaproszeni goście. Ksiądz Infułat Gil wygłosił kazanie, w którym mówił o tym, aby nie traktować bliźniego jako rzeczy, ale mieć do drugiego człowieka stosunek podmiotowy. Ważne jest również – co podkreślił - aby nie tracić w tym wszystkim serca.
Po mszy św. udaliśmy się pod budynek ŚDS, gdzie pan Dyrektor wygłosił kilka słów o naszym Ośrodku i patronacie Matki Teresy. Poświęcono pamiątkową tablicę z Jej wizerunkiem.  Część Gości obejrzała odremontowany budynek. Dalsza część uroczystości odbyła się już w Domu Kultury.
          Po krótkim wstępie pan Dyrektor zapowiedział występ poświęcony Błogosławionej. Informacje o życiu, przesłaniu oraz motywach, dla których wybraliśmy Ją za patronkę ŚDS były przeplatane piosenkami w wykonaniu naszego zespołu „Luz Band”. Utwory te były odniesieniem do tego, czym kierowała się w swej działalności Matka Teresa. Bernadetta – wokalistka naszego zespołu - porwała wszystkich głosem i artystycznym wykonaniem tekstów.
       Wszystko się powiodło i bardzo podobało. Kropkę nad „i” stanowił elegancki wystrój i smaczny poczęstunek przygotowany przez pracowników i uczestników ośrodka. Wszystkim udzielił się uroczysty, ale jednocześnie rodzinny nastrój tych chwil.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy byli z nami w dniu Naszego Święta, a także tym, którzy pomogli nam w jego przygotowaniu.

Uczestnicy i Terapeuci ŚDS