czwartek, 16 kwietnia 2015

Odpowiedzialność

Słowo odpowiedzialność można rozumieć w różny sposób, w zależności od kontekstu. Człowiek może być odpowiedzialny za drugiego człowieka, za siebie samego, może przyjmować na siebie odpowiedzialność za cudze czyny i brać odpowiedzialność za te, które sam popełnił. Słownikowa definicja odpowiedzialności brzmi: odpowiedzialność to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. W zależności od przyjętego dla jej ustalenia kryterium rozróżnia się wiele rodzajów odpowiedzialności: cywilną, karną, konstytucyjną, polityczną, prawną.
Dla mnie być odpowiedzialnym to być uczciwym i sumiennym.

Piotr