galeria

Prace wykonywane przez uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach
w ramach terapii zajęciowej.