niedziela, 7 lipca 2013

Razem w stronę życia z Adiutare!

          Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”, które w Wadowicach od wielu lat prowadzi zintensyfikowane działania pomocowe wobec osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin, właśnie rozpoczyna kolejną, wartościową inicjatywę.
„Adiutare” zaprasza osoby doświadczające problemów natury psychicznej oraz ich bliskich do skorzystania z oferty Punktu Wsparcia, a w bliskiej perspektywie również Grupy Wsparcia dla Rodzin.
Punkt Wsparcia działa w każdą środę w godz. 16.00 – 19.00. W miejscu tym dyżurują terapeuci oraz pracownik socjalny posiadający bogate doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz wiedzę dotyczącą dostępnych form pomocy tej grupie w naszym powiecie. W Punkcie można również skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i doradztwa prawnego.
Punkt wsparcia to miejsce pierwszego kontaktu osoby chorującej psychicznie lub doświadczającej kryzysu życiowego, jej bliskich, w którym może podzielić się ona swoim problemem, otrzymać wsparcie i profesjonalną pomoc.
W ramach Punktu Wsparcia został również uruchomiony Telefon Zaufania, dzięki któremu można będzie uzyskać anonimową pomoc.
Oprócz tego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ul. A. Mickiewicza 15 codziennie można skorzystać z usług Biura Informacji dla Osób Niepełnosprawnych udzielającego kompleksowego doradztwa socjalno – prawnego dla osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu wadowickiego, ich bliskich, potencjalnych pracodawców, itp.
Wszystkich potrzebujących, poszukujących  pomocy jeszcze raz gorąco zapraszamy! Zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia „Adiutare” odsyłamy na stronę internetową organizacji http://www.adiutare.eu/