Radosnego Alleluja!

 
„Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Oto dzień powszechnej nadziei!”

Jan Paweł II


Niech ta radosna prawda
przenika Wasze życie obecnością
Zmartwychwstałego Pana
przynosząc pokój, radość i nadzieję, 
która zawieść nie może!

życzą

Uczestnicy, Pracownicy i Dyrekcja
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. św. Matki Teresy z Kalkuty 
w Wadowicach